Občanské sdružení PlánB
Podporují nás Za finanční podporu děkujeme těmto subjektům: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Statutární město Brno, Městská část Brno-Bohunice, Nadace Via, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Nadace rozvoje občanské společnosti, sbírkový projekt Pomozte Dětem!, Nadace Vodafone ČR

Za spolupráci děkujeme: Všem členům sdružení, zaměstnancům Střediska volného času Lužánky, členským zařízením pracovní skupiny nízkoprahových zařízení pro děti a mládež NZDM NUTS II JV, České asociaci streetwork, studentům a lektorům atelieru Divadlo a výchova na Difa JAMU

Spolupracující organizace:
labyrint.luzanky.cz
nzdm.webnode.cz
www.streetwork.cz
difa.jamu.cz

Nadace:
www.nadacevia.cz
www.nros.cz
www.pomoztedetem.cz
www.nadacevodafone.cz

Státní správa a samospráva:
www.mpsv.cz
www.msmt.cz
www.brno.cz
www.brno.cz/bohunice
www.kr-jihomoravsky.cz

Za finanční podporu děkujeme:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Statutární město Brno Statutární město Brno
Jihomoravský krajJihomoravský kraj Městská část Brno-BohuniceMěstská část Brno-Bohunice
Člověk v tísniČlověk v tísni
Za spolupráci děkujeme:
Středisko volného času Lužánky Středisko volného času Lužánky