z.s. PlánB
cz / eng
Z.s. Plán B vzniklo v lednu 2001 jako reakce na obecnou potřebu rozšířit nabídku spontánních aktivit pro neorganizované děti a mládež ve městě Brně. Usilujeme o kulturní a sociální rozvoj místní komunity - naší cílovou skupinou jsou především děti a mládež. Námi pořádané kulturně-společenské akce jsou ale určeny i pro širší brněnskou veřejnost.

Chceme nabízet činnosti, které mohou mladé lidi zaujmout, proto je okruh námi podporovaných aktivit velmi flexibilní - od otevřených dílen, pořádání kulturních akcí až po různé formy dobrovolnické činnosti a to zejména v úzké spolupráci s Dobrovnickým centrem 67.

Činnost Občanského sdružení Plán B je založena především na sociální práci, metodách dramatické výchovy a prožitkové pedagogiky. Důležitým aspektem naší práce je vytváření podmínek (zázemí, odborná pomoc) pro uskutečňování projektů vytvořených v rámci vlastní iniciativy našich klientů.

Historie sdružení

Sdružení založili v roce 2001 pracovníci Střediska dramatické výchovy Labyrint (dnes SVČ Lužánky pracoviště Labyrint) v Brně-Bohunicích, aby rozšířili nabídku možností volnočasových a kulturních aktivit.

V počátcích se sdružení podílelo především na nabídce volnočasových aktivit v Klubu Labyrint, který byl součástí Střediska dramatické výchovy Labyrint . Mezi dílny podporované sdružením patřily:

  • rukodělné aktivity
  • audio a video dílny
  • žonglování
  • volné plochy pro legální vyžití místních sprejerů
  • pořádání koncertů
  • a jiné

z.s. také stálo u vzniku festivalu Mezi Panely, společného festivalu kohoutovického CVČ Ulita (dnešní SVČ Lužánky pracoviště Legato ) a bohunického Střediska dramatické výchovy Labyrint (dnes SVČ Lužánky pracoviště Labyrint). Mladí lidé zde měli možnost prezentovat, co se naučili v dílnách pořádaných těmito volnočasovými centry. Jednalo se o přehlídku amatérských divadel, začínajících hudebních skupin, žonglérská vystoupení i soutěže v graffiti. Další aktivitou sdružení byla spolupráce na Světovém dnu žonglování v Brně.

Postupně se činnost sdružení začala zaměřovat i na sociální oblast a pracovníci sdružení přinesli do Klubu Labyrint nabídku sociálních služeb. Klub postupně přešel od původního provozovatele, kterým bylo Střediska dramatické výchovy Labyrint (dnes SVČ Lužánky pracoviště Labyrint), pod správu Občanského sdružení Plán B a stal se nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, tedy sociální službou.